Varför jag byter jobb

DN artikel 7 september

Artikel (DN den 7 september) om att brist på kritiskt tänkande har blivit ett växande samhällsproblem inte bara bland studenter utan även i övriga samhället.

Det nuvarande arbetet är för monotont och enformigt; jag saknar kritiskt tänkande. Jag är ensam designer och jag får inte använda de metoder som jag utövat inom designutbildningen så som research och workshops. Ingen uppföljning eller feedback från användarna av apparna; jag vet ärligt talat inte ens om vilka användarna är. Jag har heller inte något intresse av att lära mig ekonomi-/ finanstermer som ofta förekommer i de appar som jag arbetar med. Många av mina idéer som jag presenterat i de olika projekten blir inte valda för vidareutveckling på grund av att de te.x. inte kan bli implementerade av programmerarna. Projektledaren ser oftast alltid programmerarnas behov och begränsningar i stället för att se ur ett innovativt synsätt på de nya apparna. Projektledaren har även en finansbakgrund som skiljer sig från designprocessen och hur en designer kommer fram till ett användarbehov. Den nuvarande arbetsgivaren betalar mig en lön som understiger ingångslönen för den utbildning jag gått. Den nuvarande arbetsgivaren kallar min roll digital designer och inte interaktionsdesigner och löneskillnaden mellan de båda titlarna är i mitt fall mellan fem och tio tusen kronor trots att jag har en utbildning som interaktionsdesigner.
Den nya arbetsgivaren, 3M GTG erbjuder mig en interaktionsdesign roll i företaget vilket betyder bredare och mer utmanande arbetsuppgifter. Jag tror att jag lättare kan utvecklas som designer. De har ett design- team och jag kommer att få arbeta mer med och nära de verkliga användarna än vad jag gör nu. Lönen på det nya företaget är dessutom i nivå med ingångslönen för min utbildning och jag har lyckats förhandla en löneökning med motsvarande tiotusen kronor (brutto) i månaden jämfört med jobbet i Göteborg.
Bilden visar ett utdrag ur en artikel ur Dagens Nyheter från den 6 september och behandlar det faktum att människor i allmänhet (studenter i synnerhet) har blivit mindre aktiva, mindre tänkande och mindre kritiska till texter vilket jag har märkt av med mitt nuvarande design arbete. Detta var en avgörande orsak till att jag sökte mig till ett annat jobb.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s